Dullertsstichting in Anrhem

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2018 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 6 juni 2018) voor een bedrag van € 377.335,- particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 31.760,- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2018 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 6 juni 2018) voor een bedrag van € 467.158,- aan diverse instellingen toegezegd.