Dullertsstichting in Anrhem

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2019 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 5 juni 2019) voor een bedrag van € 224.012,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 26.782,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2019 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 5 juni 2019) voor een bedrag van € 692.180,-- aan diverse instellingen toegezegd.