Dullertsstichting in Anrhem

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2017 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 6 december 2017) voor een bedrag van € 607.257,- particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 59.100,- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2017 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 1 december 2017) voor een bedrag van € 583.036,- aan diverse instellingen toegezegd. Hiervan werd € 12.500,- besteed in het kader van het ouderenbeleid.