Dullertsstichting in Anrhem

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2018 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 24 oktober 2018) voor een bedrag van € 611.334,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 48.622,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2018 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 24 oktober 2018) voor een bedrag van € 1.138,641,- aan diverse instellingen toegezegd.