Dullertsstichting in Anrhem

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2018 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 18 april 2018) voor een bedrag van € 308.730,- particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 22.515,- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2018 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 18 april 2018) voor een bedrag van € 209.403,- aan diverse instellingen toegezegd.