Dullertsstichting in Anrhem

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2019 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 24 juli 2019) voor een bedrag van € 288.750,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 36.560,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2019 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 24 juli 2019) voor een bedrag van € 813.488,-- aan diverse instellingen toegezegd.