Dullertsstichting in Anrhem

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2019 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 6 maart 2019) voor een bedrag van € 96.650,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 12.163,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2019 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 6 maart 2019) voor een bedrag van € 221.525,-- aan diverse instellingen toegezegd.