Dullertsstichting in Anrhem

Maak kennis

Wat doen wij?

Particulieren

De Dullertsstichting geeft in principe geen contant geld. Onze hulp bestaat uit die goederen of diensten waarvoor de mensen bij ons aankloppen. Wat bieden wij particulieren zoal aan hulp?

Instellingen

projecten DullertsstichtingDe Dullertsstichting werkt regelmatig samen met gemeentelijke en andere instellingen in het werkgebied. Meestal gaat dit om eenmalige bijdragen, maar soms ook om projecten. Om een paar voorbeelden te noemen. Jeugdland organiseert elk jaar meerdere activiteiten met onze bijdrage. Aan de Voedselbank schonken wij een bedrag voor de aanschaf van speciale koelboxen.’s Koonings Jaght ontving een bijdrage voor liften om patiënten uit bed te tillen. En aan verpleeghuis Regina Pacis doneerden we een bedrag, bestemd voor de nieuwe inrichting en voor audiovisuele apparatuur voor ouderen. Ook helpen wij wijk- en buurtorganisaties, bijvoorbeeld met bijdragen om Cruyff Courts (voetbalveldjes) in te richten of een speeltuin aan te leggen.