Slide 1
Aanvraag

Aanvraag

Wilt u voor uzelf of voor iemand anders een aanvraag voor hulp indienen? Dan kunt u hiernaast op de knop 'aanvraag' klikken. Let op: maak uw aanvraag op tijd af; de ingevoerde gegevens in de portal worden maximaal 3 maanden bewaard.

U kunt desgewenst ook per email of tijdens het telefonisch spreekuur (zie hieronder) een aanvraagformulier opvragen. 

Instellingen in ons werkgebied kunnen voor een aanvraag direct contact met ons opnemen.

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen tijdens ons telefonische spreekuur, op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, (026) 442 51 92.

Bent u een hulpverlener dan zijn wij dagelijks tussen 9.00 en 17.00 telefonisch bereikbaar.

Voorwaarden

Voor een aanvraag gelden twee voorwaarden:

  1. De aanvrager woont in ons werkgebied (Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en de voormalige gemeente Huissen.)
  2. Financiële hulp aan de aanvrager is door de volgende voorziening(en), voor zover van toepassing schriftelijk afgewezen: Bijzondere Bijstand, afdeling schuldhulpverlening van de gemeente, Wet maatschappelijke ondersteuning, zorgverzekering. Let op: de bijzondere bijstandsvoorwaarde geldt niet voor ouderen boven de 65 jaar.

Voor goederen die al zijn aangeschaft, wordt een hulpvraag niet in behandeling genomen.

Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen die wij al geruime tijd ontvangen, geldt bovendien de voorwaarde dat een particulier die al een keer hulp heeft ontvangen, 24 maanden moet wachten voordat een nieuwe aanvraag kan worden ingediend.

Huisbezoek

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen en u voldoet aan de voorwaarden, maken wij in beginsel een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek kunnen wij uw persoonlijke situatie bekijken en eventueel ontbrekende gegevens bespreken. Wij geven u schriftelijk een datum voor de afspraak door, die u telefonisch moet bevestigen. Onze medewerker maakt van dit bezoek een rapportage, die het bestuur van de stichting krijgt voorgelegd. Het bestuur beslist vervolgens of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.

Wachttijd

Na ontvangst van een complete aanvraag zult u meestal een aantal weken moeten wachten voordat u hoort of deze is goedgekeurd. Bestuursleden komen acht keer per jaar bijeen om aanvragen te beoordelen. Na een vergadering stellen wij u zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte. Zoals reeds gezegd geeft de stichting geen contant geld. Als de aanvraag is goedgekeurd, betrekt U de goederen of zorg bij een door ons aangewezen leverancier, die wij zelf rechtstreeks betalen.

Privacy

In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met de privacy van uw gegevens omgaan. 

Related Articles