Slide 1
W.H.Dullert
1817-1881

Geschiedenis

Het begin

Op 24 februari 1882, precies een jaar na het overlijden van Willem Hendrik Dullert, is de Dullertsstichting opgericht. In 1879 heeft Dullert - die nooit was getrouwd en geen naaste familie meer had - in zijn testament bepaald dat een naar hem genoemde stichting zijn vermogen zou beheren. Met de opbrengst van dit vermogen kon de stichting giften doen aan de behoeftige burgers van Arnhem en omstreken. Die wens is in vervulling gegaan. De Dullertsstichting beheert tot op de dag van vandaag de erfenis en het gedachtegoed van haar oprichter.

Willem Hendrik Dullert

Willem Hendrik Dullert werd geboren op 27 juni 1817 in Arnhem en overleed op 27 februari 1881. Hij was afkomstig uit een familie van leerlooiers, maar sloeg als advocaat en procureur een geheel andere weg in. Thorbecke was een van zijn leermeesters en het was deze liberale voorman die hem overhaalde zich kandidaat te stellen voor het Kamerlidmaatschap. Dullert was 25 jaar lid van de Tweede Kamer voor de liberale partij, waarvan ruim 12 jaar als voorzitter. Gedurende 25 jaar zat hij in de gemeenteraad van Anhem. Hij bekleedde daarnaast nog diverse maatschappelijke functies in zijn geboortestad. Zo was hij bestuurslid van onder meer de Groote Sociëteit, Prodesse Conamur en De Drie Gasthuizen. Dat maakte Dullert tot een alom gewaardeerd persoon. Een nobele man die in stilte goeddeed, en in zekere zin nog altijd goeddoet.

Pachters en rentmeester

Dullerts vader verkocht in 1855 zijn leerlooierij en belegde de opbrengst ervan in landerijen, boerderijen en grond. In zijn nalatenschap liet Dullert het beheer van zijn onroerende goederen over aan de stichting. Weilanden en akkers worden verpacht aan boeren die er hun bedrijf hebben. De rentmeester verzorgt alle zaken rondom pacht en verhuur van de landerijen. 

Levensbericht

Maakt dit alles u nieuwsgierig naar de persoon Willem Hendrik Dullert?
Daarover schreef dr. Jan Brabers in opdracht van de Dullertsstichting het boek: ‘Een Arnhems burger bij uitnemendheid, Levensbericht van W.H. Dullert 1817-1881’. Geïntereseerden in deze uitgave kunnen contact opnemen met het bureau.  

Related Articles