Slide 1
Wie helpen wij?

Wie helpen wij?  

Particulieren

Voor sommige mensen kan een onvoorziene uitgave grote gevolgen hebben. Het geld voor bepaalde primaire levensbehoeften is er gewoon niet. Zij kunnen daardoor in een sociaal isolement terechtkomen. Particulieren met een te krap budget, die buiten hun schuld in deze situatie verkeren, kunnen bij de stichting aankloppen. 

Instellingen

De stichting biedt ondersteuning aan diverse instellingen, waaronder zorg- en welzijnorganisaties, dagopvang, wijkorganisaties en vakantiekampen. 
Met onze bijdragen kunnen zij net dat beetje meer doen voor bewoners,  cliënten of kinderen. 

Ouderen

Veel senioren van 65 jaar en ouder moeten rond zien te komen van een bescheiden AOW, zonder aanvullend pensioen of andere extra’s. 
Dan is het een hele opluchting om een eenmalige of periodieke bijdrage te ontvangen voor bijzondere uitgaven. In geval van een periodieke bijdrage, bekijken wij na enkele jaren de situatie opnieuw om een eventuele verlenging van deze bijdrage te beoordelen. 

Jonge kunstenaars

Mevrouw Heij-Konijn bepaalde bij testament dat met haar vermogen een speciaal fonds in het leven moest worden geroepen, een fonds voor pas afgestudeerde, veelbelovende kunstenaars tot 30 jaar. Dit Heij-Konijnfonds is ondergebracht bij de Dullertsstichting en is bedoeld voor zowel uitvoerende als beeldende kunstenaars. Voorwaarde is dat de kunstenaar in het werkgebied van de stichting woont of werkt, of hier een opleiding heeft gevolgd. Voor musici geldt deze beperking niet; zij kunnen uit heel Nederland komen. De kunstenaar kan de gift gebruiken voor bijvoorbeeld een masterclass of expositie.

Related Articles