Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 15 juli 2020) voor een bedrag van € 243.678,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 29.813,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 15 juli 2020) voor een bedrag van € 540.340,-- aan diverse instellingen toegezegd.