Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 21 oktober 2020) voor een bedrag van € 341.831,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 43.194,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 21 oktober 2020) voor een bedrag van € 665.261,-- aan diverse instellingen toegezegd.