Slide 1
Toezeggingen Dullertstichting

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2024 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 12 juni 2024) voor een bedrag van € 159.904,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 13.129,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2024 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 12 juni 2024) voor een bedrag van €  444.123,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles