Slide 1
Toezeggingen Dullertstichting

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 6 september 2023) voor een bedrag van € 251.701,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 14.074,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 6 september 2023) voor een bedrag van €  736.613,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles