Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 20 januari 2021) voor een bedrag van € 23.175,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 4.169,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 20 januari 2021) voor een bedrag van € 152.744,-- aan diverse instellingen toegezegd.