Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 22 april 2020) voor een bedrag van € 129.415,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 22.025,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 22 april 2020) voor een bedrag van € 304.415,-- aan diverse instellingen toegezegd.