Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 21 april 2021) voor een bedrag van € 129.870,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 19.154,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 21 april 2021) voor een bedrag van € 390.405,-- aan diverse instellingen toegezegd.