Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 2 december 2020) voor een bedrag van € 390.122,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 46.405,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 2 december 2020) voor een bedrag van € 725.285,-- aan diverse instellingen toegezegd.