Slide 1
Toezeggingen Dullertstichting

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2022 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 19 oktober 2022) voor een bedrag van € 349.161,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 23.200,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2022 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 19 oktober 2022) voor een bedrag van € 514.934,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles