Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 20 oktober 2021) voor een bedrag van € 312.034,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 87.736,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 20 oktober 2021) voor een bedrag van € 572.952,-- aan diverse instellingen toegezegd.