Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 3 maart 2021) voor een bedrag van € 78.512,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 10.789,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 3 maart 2021) voor een bedrag van € 274.058,-- aan diverse instellingen toegezegd.