Slide 1
Toezeggingen Dullertstichting

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 31 mei 2023) voor een bedrag van € 181.027,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 7.302,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 31 mei 2023) voor een bedrag van € 560.442,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles