Slide 1
Toezeggingen Dullertstichting

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2022 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 13 juli 2022) voor een bedrag van € 203.735,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 15.547,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2022 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 13 juli 2022) voor een bedrag van € 429.601,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles