Slide 1
Toezeggingen Dullertstichting

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 18 januari 2023) voor een bedrag van € 26.160,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 1.064,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 18 januari 2023) voor een bedrag van € 30.424,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles