Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 1 december 2021) voor een bedrag van € 294.868,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 26.896,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 1 december 2021) voor een bedrag van € 609.536,-- aan diverse instellingen toegezegd.