Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 2 juni 2021) voor een bedrag van € 164.308,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 32.193,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 2 juni 2021) voor een bedrag van € 402.610,-- aan diverse instellingen toegezegd.