Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 2 september 2020) voor een bedrag van € 287.640,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 35.950,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 2 september 2020) voor een bedrag van € 617.920,-- aan diverse instellingen toegezegd.