Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 3 juni 2020) voor een bedrag van € 191.733,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 24.285,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2020 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 3 juni 2020) voor een bedrag van € 407.415,-- aan diverse instellingen toegezegd.