Slide 1
Toezeggingen Dullertstichting

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2022 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 13 april 2022) voor een bedrag van € 96.092,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 10.656,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2022 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 13 april 2022) voor een bedrag van € 366.364,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles