Slide 1
Toezeggingen Dullertstichting

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2024 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van  28 februari 2024) voor een bedrag van € 52.043,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 4.897,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2024 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 28 februari 2024) voor een bedrag van €  246.336,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles