Slide 1
Toezeggingen Dullertstichting

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van  25 oktober 2023) voor een bedrag van € 289.652,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 20.423,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 25 oktober 2023) voor een bedrag van €  985.288,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles