Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 14 juli 2021) voor een bedrag van € 216.830,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 46.445,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 14 juli 2021) voor een bedrag van € 466.976,-- aan diverse instellingen toegezegd.