Slide 1
Bureau en bestuur

Bureau

Medewerkers

De Dullertsstichting laat de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren door het bureau. Dit bureau staat onder leiding van een rentmeester/directeur. Daarnaast werken er drie financieel/ administratief medewerkers, vier sociaal dienstverleners, die de huisbezoeken afleggen en de rapportage verzorgen, en een project adviseur.

Medewerkers:

Mevrouw N. Petiet, sociaal dienstverlener
H.J. Beltman, project adviseur
Mevrouw J. van Gestel, sociaal dienstverlener
Mevrouw M. Smit, sociaal dienstverlener
Mevrouw L. Heinst, financieel/administratief medewerker
Mevrouw M. Megchelenbrink, financieel/administratief medewerker
Mevrouw N. Groot, administratief medewerker
mr. M. Schellingerhout, rentmeester/directeur

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf personen, waaronder een arts. Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast, dat wordt uitgevoerd door het bureau. Het bestuur neemt de uiteindelijke en definitieve beslissing over elke aanvraag. Een bezwaar indienen tegen deze beslissing is niet mogelijk.

Bestuursleden: 

mr. W.W. Korteweg, voorzitter
mr. B.A. Huibers, commissaris
mr. A.H.T. Heisterkamp
mevr. drs. J. Wiepkema
mevr. mr. E.H.M. Harbers

 

FIN

De Dullertsstichting is aangesloten bij FIN, de vereniging van Fondsen In Nederland. Dit is een belangenvereniging van vermogensfondsen die goede doelen op uiteenlopende gebieden steunen.

ANBI

De Dullertsstichting is door de fiscus aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de giften van de Dullertsstichting aan derden vrij zijn van schenkingsbelasting. Schenkingen en erfenissen die de stichting zelf eventueel ontvangt, zijn ook vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Related Articles