Slide 1
Samenwerking

Samenwerking      

Drie in één

Ruim 50 jaar deelt de Dullertsstichting het uitvoerende bureau met de Stichting Sint Nicolaï Broederschap. Sinds 1999 is daar ook de Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis bij aangesloten. De rentmeester/directeur en de medewerkers van het bureau zijn werkzaam voor de drie stichtingen. In de volksmond ook wel ‘De drie oude Arnhemse instellingen’ genoemd.
Stichting Sint Nicolai Broederschap, opgericht in 1351, heeft vergelijkbare doelstellingen als de Dullertsstichting en is actief in hetzelfde werkgebied. Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis, opgericht in 1583, richt zich op Arnhemse jongeren tot en met 25 jaar en op organisaties die zich met deze doelgroep bezighouden.

Hulpverlening

De stichtingen werken ook samen bij bepaalde activiteiten van gemeenten en instellingen (o.a. Rijnstad vakantiekampen, Rode Kruis, Attent Zorggroep, SIZA, RIBW en Stichting Leergeld). Het bureau verzorgt overleg en afstemming met de partijen onderling.
Een mooi voorbeeld van samenwerking ligt in de financiering van het project "Arnhemse kinderen doen mee", tesamen met de Gemeente Arnhem, Vincentius vereniging, Stichting Leergeld, Stichting Siza en Switch Kringloopbedrijf.

Related Articles